YÖNETİM KURULUMUZ

 

Yönetim Kurulu Başkanımız : Vedat Cemal HAZAR

Mesul Müdür / Başhekim : Uzm. Dr. Mustafa ÇAKMAKCI

Hastane Müdürümüz : İfakat Süreyya ALAÇLI

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü / Başhemşire: İbrahim YEŞİLAĞAÇ