KARDİYOLOJİ CHECK-UP

Kardiyoloji check up’ı nedir?

Dünyada ölümler en sık kalp damar hastalıklarına bağlı olmaktadır. Koroner arter hastalığının tanısı ve buna  yol açan risk faktörleri ile mücadele yaşam süresi ve kalitesini arttırmaktadır. Bu nedenle yakınması olmayan bireylerin kardiyoloji kontrolünden geçmeleri onların olası kalp ve damar hastalığının varlığının tespiti ve kalp-damar hastalığına yakalanma riskini azaltmaktadır. 

Kardiyoji check-up’ ı neden yaptırmalıyız?

Kardiyoloji check-up’ının bir amacı yakınmasız bireylerde de mevcut olabilen kalp ve damar hastalıklarını tespit etmek, diğer bir amacı da bu hastalığa yol açabilecek hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, sigara kullanımı gibi önlenelebilir risk faktörleri ile mücadele etmektir.

Kardiyoloji check-up’ı hangi hastalıkların teşhisi için önem arz eder?

Başta kalbi besleyen damarlarda darlık ve/veya tıkanıklık olması ile kendini gösteren koroner arter hastalığı olmak üzere kalp kası hastalıkları, kalp kapaklarını ve kalbi çevreleyen zarları ilgilendiren hastalıklar, doğumsal kalp hastalıkları, hipertansiyon, kalp ritm ve ileti bozuklukları, ve tüm bunların neticesinde oluşan kalp yetmezliğinin tanı ve tedavisi…

Doçent Doktor Muayenesi

  • Tansiyon ölçülür,
  • Nabız ölçülür,
  • Guatr muayenesi yapılır,
  • Akciğer sesleri,
  • Kalp sesleri,
  • Batın muayenesi (karaciğer, dalak, tüm vücud arterleri )

EKOKARDİYOGRAFİ

Kalp fonksiyonları  ve büyüklük ölçümleri yapılır.

EFORLU EKG

*Hastanın göğüs ağrısının kalp hastalığına bağlı olup olmadığını araştırmak için yapılır.

*Hasta koşarken elektiriki değişiklik olup olmadığına bakılıp karar verilir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testleri temel olarak ne kadar nefes aldığımız ve bu nefesin ne kadarını belirli bir zaman dilimi içerisinde çıkarabildiğimizi sayısal olarak değerlendirmeye bağlıdır. Bu test ile hem tanı konulmasında hemde sizin astımınızın takibinde çok önemlidir.

CHECK-UP TAHLİLLERİ

*HEMOGRAM: TAM KAN SAYIMI

*GLUKOZ AKŞ:  AÇLIK KAN ŞEKERİ

*TRİGLİSERİD:  *HDL KOLESTROL: *LDL KOLESTROL:*TOTAL KOLESTROL:  KAN YAĞLARI: *EKG